Tag Archives: tetdongchi

Tết Đông Chí – 1 ngày lễ đặc biệt có nguồn gốc từ Trung Hoa

Tết Đông Chí - Nhang sạch ít khói Phúc Lộc

Tết Đông Chí hay tiết Đông chí là một trong những thời điểm tổ chức nghi lễ, chiếm vị trí quan trọng trong tín ngưỡng truyền thống Trung Hoa từ nghìn năm qua. Cùng theo dõi bài viết dưới đây của chúng tôi tìm hiểu về ngày tết đặc biệt này nhé!!!