Tag Archives: anchay

Ăn chay có thật bắt nguồn từ Phật Giáo Nguyên Thuỷ

Ăn chay có thật bắt nguồn từ Phật Giáo Nguyên Thuỷ - Nhang sạch ít khói Phúc Lộc

Theo Phật giáo Nguyên thủy, việc ăn chay hay không là hoàn toàn phụ thuộc vào cá nhân của mỗi người. Họ cho rằng: Phật giáo không nhấn mạnh vào sự trong sạch và thanh khiết của thức ăn, mà nhấn mạnh vào sự trong sạch và thanh khiết của Tâm.