[L3] Nhang Sạch Ít Khói Thảo Mộc Thơm Sạch

46,00056,000

Phân loại: Nhang có tăm 23cm
Số lượng: ~100 nén
Thời gian cháy: ~35 phút
Độ lan toả hương:
– Hương nồng nàng: ~80m²
– Hương thoang thoảng: ~150m²
HOTLINE: 077 2846 000