[L3] Nhang Sạch Ít Khói Trầm Hương Thơm Sạch

49,00059,000

Phân loại: Nhang có tăm
Số lượng: 100 nén
Thời gian cháy: 35~45 phút
Độ lan toả hương:
– Hương nồng nàng: ~80m²
– Hương thoang thoảng: ~150m²
HOTLINE: 093 118 7704