Nhang Sạch Ít Khói Phúc Lộc – THẢO MỘC

66,000

Phân loại: Nhang có tăm 23cm
Số lượng: ~80 nén
Thời gian cháy: ~45 phút
Độ lan toả hương:
– Hương nồng nàng: ~10m²
– Hương thoang thoảng: ~20m²
HOTLINE: 093 118 7704

còn 50 hàng (có thể đặt hàng trước)