Tag Archives: ongcongongtao

Ông Công ông Táo 2023 cần chuẩn bị những gì cho ngày Tết

anh ngang

Ông Công Ông Táo là vị thần cai quản mọi hoạt động của gia chủ. Hằng năm, vào ngày 23 tháng Chạp hằng năm Âm lịch, người ta quen lệ tiễn ông Táo về trời. Người miền Bắc gọi là Chạp ông Công, người miền Nam gọi cách cụ thể hơn là ngày đưa ông Táo về Trời

Hướng dẫn thực hiện cúng ông Công ông Táo 2022 đầy đủ nhất

thực hiện trước 12 giờ ngày 23 tháng Chạp. Theo nghi lễ truyền thống các gia đình sẽ làm mâm cơm tiễn ông Công ông Táo về chầu trời, để cầu mong một năm mới ấm no, sung túc. Hãy cùng Nhang Phúc Lộc tìm hiểu tường tận cách cúng ông Công Ông Táo đầy đủ nhé!!!