Tag Archives: ongcongongtao

Ông Công ông Táo 2023 Quý Mão cần chuẩn bị những gì cho ngày tết này?

anh ngang

Ông Công Ông Táo là vị thần cai quản mọi hoạt động của gia chủ. Hằng năm, vào ngày 23 tháng Chạp hằng năm Âm lịch, người ta quen lệ tiễn ông Táo về trời. Người miền Bắc gọi là Chạp ông Công, người miền Nam gọi cách cụ thể hơn là ngày đưa ông Táo về Trời