Nhang Sạch Ít Khói Phúc Lộc – Hương Trầm

67,000

Nhang Trầm Hương Phúc Lộc
Dòng nhang: Sạch, ít khói
Phân loại: Nhang có tăm
Số lượng: ~80 nén
Thời gian cháy: 45~60 phút
Chiều cao: 23cm

còn 98 hàng (có thể đặt hàng trước)