Nhang Sạch Ít Khói Phúc Lộc – TRẦM HƯƠNG

89,000

Phân loại: Nhang có tăm 32cm
Số lượng: ~80 nén
Thời gian cháy: ~60 phút
Độ lan toả hương:
– Hương nồng nàng: ~15m²
– Hương thoang thoảng: ~30m²
HOTLINE: 093 118 7704

còn 100 hàng (có thể đặt hàng trước)