Nhang Sạch Ít Khói Phúc Lộc – HƯƠNG GỖ TÙNG

70,000

Phân loại: Nhang có tăm 32cm
Số lượng: ~80 nén
Thời gian cháy: ~60 phút
Độ lan toả hương:
– Hương nồng nàng: ~15m²
– Hương thoang thoảng: ~30m²
HOTLINE: 093 118 7704

còn 20 hàng (có thể đặt hàng trước)