[L2] COMBO FREESHIP 01 – 04 hương Trầm Mộc Quế Tùng

259,000299,000

Phân loại: Nhang có tăm
Số lượng: ~80 nén
Thời gian cháy: 45~60 phút
Độ lan toả hương:
– Hương nồng nàng: ~10m²
– Hương thoang thoảng: ~25m²
HOTLINE: 093 118 7704
Xóa