[L3] Nhang Sạch Ít Khói HƯƠNG THẢO MỘC

51,00061,000

Phân loại: Nhang có tăm 23cm
Số lượng: ~100 nén
Thời gian cháy: ~45 phút
Độ lan toả hương:
– Hương nồng nàng: ~10m²
– Hương thoang thoảng: ~20m²
HOTLINE: 093 118 7704
Xóa